PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

DĚKUJEME ZA ZÁJEM O NAŠE STRÁNKY NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A NAŠI SPOLEČNOST.

Ochrana jakýchkoli osobních údajů shromážděných, zpracovaných a použitých při návštěvě našich stránek na sociálních médií je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v souladu se zákonnými požadavky. Zde je možno nalézt toto obecné prohlášení o ochraně osobních údajů: https://cz.edag.com/en/group-site/data-privacy
 

I.     Název a adresa správce osobních údajů

Provozovatelé portálu sociálních médií jsou společnými správci s následujícím správcem v souladu s čl. 26 obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“), dalších vnitrostátních právních předpisů členských států EU a Švýcarska o ochraně údajů a dalších platných nařízení o ochraně osobních údajů („platné právní předpisy o ochraně údajů“):

EDAG Engineering CZ spol. s r.o.
Bondy Centrum, Kancelář Centrum B,
tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
Telefon: +420 326 374 500
E-mail: ales.paldus[at]edag.com
Web: cz.edag.com.

Odpovědná osoba: Aleš Paldus, Generální ředitel

EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Švýcarsko
Tel.: +49 661 6000-0
Fax: +49 661 6000-223
E-mail: info@edag.com
Web: www.edag.com.
 

II.   Obecné informace o zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí

  Na sociálních sítích spravujeme veřejně přístupné profily. Sociální sítě, jako je Facebook, Instagram atd., jsou obvykle schopny komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka Like nebo reklamní bannery). Návštěva našich stránek na sociálních médiích spouští řadu operací souvisejících s ochranou zpracovávaných údajů. EDAG Engineering Group AG  provozuje stránky sociálních médií na následujících platformách:

  Facebook: https://de-de.facebook.com/EDAGGroup/
  Twitter:https://twitter.com/EDAGGroup
  YouTube: https://www.youtube.com/user/EDAGTV
  Instagram:https://www.instagram.com/EDAGGroup/
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edaggroup/
   

  EDAG Engineering CZ spol. s r.o.  provozuje stránku sociálních médií na následujících platformách:

  Instagram:https://www.instagram.com/edagengineeringcz/

  Pokud jste na sociálních médiích přihlášeni ke svému účtu a navštívíte naši stránku na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje shromažďovány, i když nejste přihlášeni nebo na konkrétním portálu sociálních médií nemáte účet. V takovém případě se vaše údaje shromažďují například prostřednictvím cookies uložených ve vašem zařízení nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

  Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvořit uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem lze v rámci portálu sociálních médií i mimo něj zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Pokud máte na sociální síti založený účet, může být zájmově orientovaná reklama zobrazena na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

  Jako provozovatel webu na sociálních médiích můžeme zobrazit pouze informace uložené na vašem veřejném profilu, což je možné pouze v případě, že takový profil máte a jste k němu přihlášeni při přístupu na naše stránky sociálních médií. Provozovatel portálu sociálních médií nám mimo to poskytuje anonymní statistiku používání, kterou využíváme ke zlepšení uživatelského prostředí pro uživatele navštěvující naše stránky sociálních médií. Nemáme přístup k údajům o využití shromážděným provozovatelem portálu sociálních médií za účelem vytvoření těchto statistik. 

  Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat ani ovlivňovat všechny kroky zpracování údajů na portálech sociálních médií. To znamená, že v závislosti na poskytovateli mohou další operace zpracování provádět také provozovatelé portálů sociálních médií. Doporučujeme proto, abyste v případě vašeho zájmu omezili tyto operace zpracování provedením příslušného nastavení ochrany soukromí při správě svého členství na daných portálech sociálních médií. Podrobnosti najdete v podmínkách používání a předpisech o ochraně osobních údajů jednotlivých portálů sociálních médií (viz níže).
   

 2. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

  Účelem našich stránek sociálních médií je zajistit, aby naše společnost měla co nejkomplexnější prezentaci na internetu. Používáme weby sociálních médií, abychom upozornili na naše služby a produkty a abychom se s vámi, jako s návštěvníkem stránek i jako s jejich uživatelem, spojili. Provoz těchto stránek sociálních médií, včetně zpracování osobních údajů uživatelů, je založen na našich oprávněných zájmech o moderní a podpůrné prostředky informací a interakce pro naše uživatele a návštěvníky a s našimi uživateli a návštěvníky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobných ustanovení podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.  

  Pokud použijete naše profily na sociálních sítích ke kontaktu s námi (např. vytvořením vlastních článků, reakcí na některý z našich článků nebo zasíláním soukromých zpráv), údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány pouze za účelem kontaktování vás. Pokud nám udělíte souhlas, je právním základem pro získávání údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a v případě splnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a obdobných ustanovení podle platných právních předpisů o ochraně údajů.     

  Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí být stanoveny provozovateli sociálních sítí (např. souhlas definovaný v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a obdobných ustanoveních podle platných právních předpisů o ochraně údajů).   Podrobnosti a informace naleznete v příslušných předpisech o ochraně údajů jednotlivých poskytovatelů (viz níže).
   
 3. Sdílená odpovědnost a výkon práv

  Obecně platí, že pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií, sdílíme odpovědnost za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy s provozovatelem platformy sociálních médií. Obecně platí, že můžete uplatnit svá práva definovaná v bodě V těchto zásad ochrany soukromí jak proti nám, tak proti provozovateli příslušného portálu sociálních médií.

  Vezměte prosím na vědomí, že navzdory skutečnosti, že sdílíme odpovědnost s provozovateli portálů sociálních médií, nemáme na postupy zpracování údajů portály sociálních médií plný vliv. Možnosti, které máme k dispozici, do značné míry závisí na firemní politice příslušného poskytovatele. Další podrobnosti a informace naleznete v příslušných předpisech o ochraně údajů jednotlivých poskytovatelů (viz níže).
   
 4. Výmaz osobních údajů a doba uložení osobních údajů

  Všechny údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím stránky sociálních médií budou z našich systémů odstraněny, jakmile přestane platit účel jejich uložení, nebo nás požádáte o jejich odstranění nebo odvoláte souhlas s jejich uložením. Všechna uložené cookies zůstanou na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

  Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání veškerých vašich údajů které jsou uloženy provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Podrobnosti vám poskytnou přímo provozovatelé sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).


IV.  Sociální sítě podrobně

 

 1. Facebook

  Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Facebook se nám zavázal, že v rámci GDPR převezme odpovědnost za zpracování osobních údajů, za splnění všech povinností vyplývajících z GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o tyto údaje, a zpřístupní podstatu této povinnosti subjektům údajů.

  Nastavení reklamy můžete upravit sami na svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
   
 2. Twitter

  Používáme službu krátkých zpráv Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter je certifikován v souladu se EU-US štítem na ochranu soukromí.

  Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete upravit sami na svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://twitter.com/personalization

  Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru: https://twitter.com/de/privacy
   
 3. YouTube

  V rámci naší korporátní komunikace používáme YouTube, což je služba poskytovaná Skupinou Google. Poskytovatelem je Google Dublin, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

  Další informace o zpracování osobních údajů na YouTube naleznete ve směrnici společnosti Google o ochraně osobních údajů, která je k dispozici na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy

  Jako uživatel YouTube si můžete sami upravit nastavení ochrany osobních údajů na svém účtu YouTube. Předvolby ochrany osobních údajů a inzerce pro služby Google můžete nastavit také pomocí těchto odkazů: https://myaccount.google.com/intro/privacy, https://adssettings.google.com/authenticated
   
 4. Instagram

  Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875
   
 5. LinkedIn

  Máme profil na portálu LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn je certifikován v souladu se EU-US štítem na ochranu soukromí. LinkedIn používá reklamní cookies.

  Pomocí následujícího odkazu můžete zakázat reklamní cookies portálu LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů portálu LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


V.   Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, jste subjektem údajů, jak je definováno v GDPR, a obdobných ustanoveních v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a máte vůči správci údajů tato práva:

 1. Právo na informace

  V rámci čl. 15 nařízení GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo vyžádat si informace o vašich údajích, které zpracováváme. 
   
 2. Právo na opravu

  Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte v rámci čl. 16 GDPR a obdobných ustanovení podle platných právních předpisů na ochranu údajů právo na opravu a / nebo doplnění nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. 
   
 3. Právo na omezení zpracování

  V případě, že jsou splněny zákonné podmínky, můžete v rámci čl. 18 GDPR a obdobných ustanovení podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.  
   
 4. Právo na výmaz

  V rámci čl. 17 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů můžete kdykoli požádat o vymazání vašich osobních údajů za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni nebo nemáme právo vaše údaje dále zpracovávat. 
   
 5. Právo na přenositelnost údajů

  V rámci čl. 20 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo obdržet osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci. 
   
 6. Právo vznést námitku

  V rámci článku 21 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování.  Proti zpracování můžete vznést námitku na základě posouzení zájmů s uvedením důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
   
 7. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

  Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho zrušením.
   
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě nebo státu svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. 
  Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. 


  Verze: Květen 2020

Edag Weltweit