Prohlášení o ochraně soukromí

Jsme  rádi,  že  vás  můžeme  přivítat  na  našich  webových  stránkách  a děkujeme za váš zájem o naši společnost.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné popisuje, jak společnost EDAG Engineering CZ spol. s r.o. zpracovává vaše osobní údaje a popisuje vaše práva jakožto subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní informace jsou uvedeny v oddíle I níže.

I. Jméno a kontaktní informace správce osobních údajů 

EDAG Engineering CZ spol. s r.o.
IČO: 14615011
Vedení společnosti: Ing. Aleš Paldus
náměstí Míru 27, 293 01, Mladá Boleslav, Czech Republic
Tel: +420 326 374 500
E-mail: ales.paldus[at]edag.com
Web: cz.edag.com

II. Obecné informace o zpracování osobních údajů 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v takovém rozsahu, v jakém je to nezbytné pro poskytování plně funkčního webu, obsahu a služeb. Pravidelný sběr a používání osobních údajů našich uživatelů se provádí vždy se souhlasem uživatele. Výjimka z tohoto pravidla se uplatňuje pouze v případech, kdy z faktických důvodů není možné získat předchozí souhlas uživatele nebo je zpracování osobních údajů povoleno na základě platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Pokud od subjektu údajů získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, pak článek 6, odst. 1, písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů.  

  Článek 6, odst. 1 písm. b) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.   To platí také pro zpracování nezbytné ke splnění předsmluvních opatření.

  Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti vztahující se na naši společnost, pak slouží jako právní základ článek 6, odst. 1 písm. c) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.  

  Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pak slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  

  Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, a před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, pak slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.   
   
 3. Výmaz osobních údajů a doba uložení osobních údajů
  Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly uloženy. Osobní údaje mohou být nadále uchovávány, pokud to stanoví evropští nebo vnitrostátní zákonodárci ve směrnicích Unie, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléhá správce údajů. Osobní údaje budou rovněž vymazány v okamžiku, kdy vyprší doba uchovávání předepsaná danými normami, pokud není nezbytné, aby byly osobní údaje uloženy déle z důvodu uzavření nebo plnění smlouvy.
   
 4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů 
  Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je často nezbytné pro splnění našich smluvních závazků. Pokud nám tyto osobní údaje nejsou poskytnuty, může dojít k tomu, že nebudeme moci splnit naše smluvní závazky.

III. Provozování webových stránek a vytváření souborů protokolu 

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Při každém přístupu na náš web náš systém automaticky získává údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače. 

  Shromažďují se následující údaje:

  (1) IP adresa uživatele
  (2) Datum a čas přístupu
  (3) Navštívený web
  (4) Množství dat zaslaných (v bajtech)
  (5) Zdroj / odkaz, ze kterého jste web navštívili
  (6) Použitý prohlížeč
  (7) Použitý operační systém

  Údaje jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou uloženy s dalšími osobními údaji uživatele.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Aby bylo umožněn z počítače uživatele přístup na web, musí systém dočasně uložit IP adresu. Za tímto účelem musí být po celou dobu relace IP adresa uživatele uložena. Získané údaje se používají pro statistické analýzy a zlepšování webových stránek. Vaše osobní údaje (IP adresa) jsou nejprve anonymizovány.

  Aby bylo zajištěno, že web funguje správně jsou údaje uloženy v souborech protokolu. Údaje navíc slouží k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. V této souvislosti nejsou žádné údaje vyhodnocovány pro marketingové účely. 

  Tyto účely jsou podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů také v našem oprávněném zájmu na zpracování údajů.  
 4. Doba uložení údajů
  Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky se jedná o okamžik, kdy je relace ukončena. 

  V případě údajů uložených v souborech protokolu dojde k vymazání po maximálně sedmi dnech. Uložení po tomto okamžiku je možné. V takovém případě bude IP adresa uživatele odstraněna nebo zkreslena, takže ji již nebude možné přiřadit ke klientovi, který web navštívil.
   
 5. Právo na námitku a právo na výmaz
  Sběr údajů je nezbytný pro poskytování webové stránky a ukládání údajů do souborů protokolu je nezbytné pro provozování webové stránky. Uživatel tedy nemá žádné právo na námitku.

IV. Použití cookies 

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

  Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému uživatele nebo v internetovém prohlížeči. Pokud uživatel vstoupí na webovou stránku, může být soubor cookies uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookies obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při příštím přístupu na web.


  Cookies používáme, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují identifikaci přístupového prohlížeče, aby bylo identifikováno, že uživatel přechází z jedné stránky na další.

  V cookies jsou ukládány a přenášeny následující údaje:

  (1) IP adresa uživatele
  (2) Datum a čas přístupu
  (3) Přihlašovací údaje
  (4) Množství přenesených dat
  (5) Dotazující doména

  Na našich webových stránkách také používáme soubory cookies, které umožňují analyzovat návyky uživatele při procházení webu.

  Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

  (1) Typ zařízení, model, značka, rozlišení obrazovky
  (2) Operační systém, verze, skupina OS
  (3) Prohlížeč, verze, konfigurace, enginy, doplňky, jazyk, jazyk programování
  (4) Údaje o poloze
  (5) Podrobnosti o poskytovateli
  (6) Počet navštívených stránek  během návštěvy, počet návštěv, opakované návštěvy, čas návštěvy, datum návštěvy
  (7) Vstupní stránky, výstupní stránky, URL stránky, název stránky, položky vyhledávání, stahování
  (8) Webový vyhledávače, hledaná položka, webové stránky, sociální sítě
  (9) Kampaně, klíčové slovo kampaně

  Při přístupu na náš web je uživatel informován, že se používají funkční soubory cookie, stejně jako soubory cookie pro analytické a marketingové účely, a správce souhlasu se soubory cookie se používá k získání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů použitých v tomto ohledu. V této souvislosti se rovněž vydávají informace týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Podrobné informace o tom, jak jednotlivé soubory cookie fungují, informace o tom, jak dlouho fungují, a podrobnosti o tom, zda mají třetí strany přístup k těmto souborům cookie, najdete také ve Správci souhlasu s cookies. Správce souhlasu s cookies můžete kdykoli otevřít kliknutím na odpovídající tlačítko v zápatí naší webové stránky.

 2. Právní základ pro zpracování údajů
  Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí funkčních cookies a cookies pro účely analýzy a marketingu je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. A GDPR spolu s obdobnými ustanoveními v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
   
 3. Účel zpracování údajů

  V závislosti na jejich zamýšleném použití a funkci rozdělujeme soubory cookie do následujících kategorií:

  a)      Technicky nezbytné soubory cookie

  Technicky nezbytné soubory cookie zaručují funkce, bez nichž nelze naši webovou stránku využít k zamýšlenému použití. Tyto soubory cookie používáme výhradně my, tj. Jsou to soubory cookie první strany. To znamená, že všechny informace uložené v cookies jsou vráceny na náš web. Používají se technicky nezbytné soubory cookie, například k zajištění toho, aby uživatelé, kteří se přihlásili, vždy zůstali přihlášeni při přístupu k různým podstránkám našeho webu, a nemuseli tedy znovu zadávat přihlašovací údaje při každém přístupu na novou stránku.

  Na naší webové stránce je možné a přípustné používat technicky nezbytné cookies bez předchozího souhlasu. Z tohoto důvodu nelze aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé technicky nezbytné soubory cookie. Tyto účely jsou rovněž v našem oprávněném zájmu při zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. F GDPR. Náš zájem na zajištění nerušeného poskytování našich webových stránek a služeb, které nabízí, převažuje.

  b)      Funkční cookies

  Funkční soubory cookie umožňují naší webové stránce ukládat informace, které již byly zadány (například registrované jméno, výběr jazyka nebo umístění uživatele), a na základě těchto informací nabízejí vylepšené a osobnější funkce. Způsob, jakým tyto soubory cookie shromažďují a ukládají údaje, zajišťuje, že chování uživatelů na jiných webových stránkách nelze sledovat.

  c)      Výkonnostní cookies

  Za účelem zvýšení atraktivity, obsahu a funkčnosti webových stránek shromažďují výkonnostní soubory cookie agregované informace o tom, jak se používají. Tyto soubory cookie nám pomáhají určit, zda, jak často a jak dlouho jsou podstránky webových stránek navštěvovány a jaký obsah je pro uživatele zvláště zajímavý.

  Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele. Shromážděné informace jsou agregovány a neumožňují nám přímo identifikovat jednotlivce. Jediným účelem, který slouží, je sestavování statistik za účelem lepšího přizpůsobení obsahu našich webových stránek potřebám našich uživatelů, zlepšení uživatelské zkušenosti a optimalizace naší nabídky služeb.

  d)      Marketingové cookies

  Marketingové cookies pocházejí od externích reklamních společností (cookies třetích stran) a používají se ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem, k vytváření cílené reklamy pro uživatele a k zobrazování reklam na základě zájmů uživatele. Používají se také k omezení frekvence, s jakou se reklama zobrazuje, a k měření účinnosti reklamních kampaní. Tyto informace mohou být sdíleny s třetími stranami, například inzerenty.  

 4. Doba skladování, právo vznést námitku a právo na vyloučení

  Soubory cookies se ukládají do počítače uživatele, ze kterého se přenášejí na náš web. Jako uživatel tedy máte úplnou kontrolu nad používáním cookies.

  I když jste souhlasili s použitím cookies, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, s budoucí účinností. Použijte k tomu jednu z následujících možností:

  •  Můžete nás informovat, že si přejete odvolat souhlas nebo změnit svá nastavení v našem Správci souhlasu s cookies, ke kterému můžete kdykoli přistupovat prostřednictvím webových stránek.

  •  Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že pokud tak učiníte, mohlo by to vést k tomu, že nebudete moci plně využívat všechny funkce nabízené na tomto webu.

  •  Soubory cookie, které již byly uloženy, lze z vašeho nastavení kdykoli odebrat. To lze také provést automaticky.

  •  Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů stažením a instalací doplňku dostupného pro váš prohlížeč.

  •  Můžete také použít nástroje vyvinuté jako součást samoregulačních programů v mnoha zemích, např. www.aboutads.info/choices/ (USA) nebo www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (EU) pro správu marketingových cookies.

V. Užití aplikace Teamio

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

  Pro účely výběrového řízení na volnou pracovní pozici zpracováváme, jakožto správce, osobní údaje poskytnuté uchazeči o pracovní pozici, a to v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

  Zpracování osobních údajů pro správce provádí společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, prostřednictvím aplikace Teamio. Aplikace Teamio používá soubory cookies, které se ukládají v počítačích a mobilních telefonech a shromažďují určité typy údajů. Tato úložiště využívají zařízení pro zobrazení webových stránek, nebo provoz mobilních aplikací. Shromažďovány jsou následující údaje:

  · Jméno, příjmení

  · IP adresa

  · Adresa

  · Fotografie

  · Datum narození

  · E-mailová adresa

  · Telefonní číslo

 2. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě
  a. Účelu
  Účelem je účast uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč nám v tomto případě neuděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, výběrového řízení se účastní i bez souhlasu. Tento účel trvá maximálně po dobu 6 měsíců od reakce uchazeče. Uchazeč může tuto lhůtu dodatečně prodloužit tím, že udělí zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

  b. Souhlasu

  Souhlas nám uchazeč uděluje nad rámec výběrového řízení, které začíná po jeho skončení u těch uchazečů, kteří nám udělili souhlas se zpracováním. S osobními údaji těchto uchazečů pracujeme po dobu platnosti souhlasu. Uchazeč může svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo prodloužit. Právním základem pro zpracování osobních údajů společností Alma Career

  Czechia s. r. o. je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a analogická ustanovení podle platného zákona o ochraně osobních údajů.

  Údaje získané prostřednictvím aplikace Teamio používáme pouze pro výše uvedené účely a neposkytujeme je třetím stranám. Za tímto účelem jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování údajů se společností Alma Career Czechia s. r. o.

  Další informace o zpracování údajů společností Alma Career Czechia s. r. o. a aplikací Teamio a podmínky ochrany údajů společnosti Alma Career Czechia s. r. o. naleznete na stránkách www.teamio.com/cz/bezpecnost/gdpr; www.almacareer.com/gdpr

 3. V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje společností EDAG zpracovávány
  EDAG bude zpracovávat osobní údaje uchazeče pouze v nezbytně nutném rozsahu a v rozsahu, ve kterém mu uchazeč tyto údaje sám poskytne prostřednictvím aplikace Teamio.

VI. E-mailový kontakt 

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Uvedená e-mailová adresa nám umožňuje vás kontaktovat. V tomto případě jsou tedy uloženy osobní údaje uživatele přenesené prostřednictvím e-mailu. 

  V této souvislosti nedochází ke zpřístupnění údajů třetím stranám. Tyto údaje se používají výhradně ke zpracování komunikace.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování údajů shromážděných při odesílání e-mailu je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu odpovědět na e-mail a spravovat jej.   Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, pak bude sloužit jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Jediným důvodem pro zpracování osobních údajů je umožnit nám vyřídit e-mailovou poptávku, což také zakládá oprávněný zájem pro zpracování údajů.
   
 4. Doba uložení údajů
  Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. U osobních údajů přenášených e-mailem se jedná o případ, kdy je ukončena konkrétní komunikace s uživatelem. Komunikace je ukončena, když okolnosti naznačují, že byla daná záležitost zcela vyřešena. 
   
 5. Právo na námitku a právo na výmaz
  Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti uložení svých osobních údajů vznést kdykoliv námitku. V takovém případě nelze v komunikaci nadále pokračovat.

  V tomto případě budou všechny osobní údaje shromážděné při navázání kontaktu vymazány.

VII. Online prezentace na sociálních médiích

Naše přítomnost na sociálních sítích slouží k umožnění komunikace se zákazníky, zúčastněnými stranami a uživateli, kteří jsou na nich aktivní, a poskytnutí informací o našich službách. V této souvislosti jsou používány pouze jednoduché odkazy nebo moduly plug-in pro sociální média, které při načítání stránky nevytvářejí žádné připojení k dané síti. Toto představuje rozdíl mezi námi používanými plug-in moduly pro sociální média a rozšířenými tlačítky typu Like, která přenášejí údaje do sociálních sítí, jakmile je stránka načtena, aniž by bylo nutné kliknout na tlačítko. Další informace o zpracování údajů naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů na sociálních médiích

VIII. Sledování webu

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). To umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele, a prozkoumat tak aktivity uživatele na různých zařízeních.

  Google Analytics používá cookies uložené ve vašem počítači a umožňuje analyzovat použití webu. Platí, že informace vztahující se k vašemu používání této webové stránky generované pomocí cookies se přenášejí na server Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud byla na tomto webu aktivována anonymizace IP adresy, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. V zastoupení vlastníka této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k vykonávání dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu pro majitele webu.

  Za tímto účelem jsou zpracovány následující údaje týkající se vás:

  (1) IP adresa uživatele
  (2) Datum a čas přístupu
  (3) Přihlašovací údaje
  (4) Množství přenesených údajů
  (5) Žádající doména
  (6) Typ zařízení, model, značka, rozlišení obrazovky
  (7) Operační systém, verze, rodiny systému
  (8) Prohlížeč, verze, konfigurace, jádra, pluginy, jazyk, kód jazyka
  (9) Údaje o poloze
  (10) Podrobné informace o poskytovateli
  (11) Počet navštívených stránek na návštěvu, počet návštěv, opakované návštěvy, čas návštěvy, datum návštěvy
  (12) Vstupní stránky, výstupní stránky, URL stránky, název stránky, hledané položky, stahování
  (13) Vyhledávače, hledaná položka, webové stránky, sociální sítě
  (14) Kampaně, klíčové slovo kampaně

  IP adresa odeslaná vaším prohlížečem přes Google Analytics není společností Google sloučena s jinými údaji.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro používání Google Analytics je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Účelem používání služby webové analýzy je analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují zlepšit naše služby a zajistit, aby byly pro vás, naše uživatele, zajímavější. Ve všech výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, byly se společností Google dohodnuty standardní smluvní doložky podle podmínek smluvních ujednání.

  Tyto účely jsou také právním základem pro náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.  
 4. Doba uložení údajů, právo na námitku a právo na výmaz
  Veškeré údaje zaslané společností Google a propojené s cookies, ověřením uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID jsou automaticky odstraněna po 14 měsících. Podle společnosti Google jsou údaje, jejichž retenční doba skončila, vymazány jednou měsíčně automaticky. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na to, jak dlouho jsou data společností Google ukládána.

  Ukládání cookies můžete zabránit úpravou softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že pokud tak učiníte, může to vést k tomu, že nebudete moci plně využívat všechny funkce nabízené na tomto webu. Kromě toho můžete zabránit přenosu dat generovaných souborem cookie souvisejících s používáním webu (včetně vaší IP adresy) do Googlu a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který lze získat za následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Soubor cookie pro odhlášení brání získání vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek v budoucnu. Chcete-li zabránit získávání údajů na více zařízeních pomocí Universal Analytics, musíte aktivovat odhlášení pro všechny používané systémy. Kliknutím zde nastavíte soubor cookie pro odhlášení: tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Tento web používá Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“. Tím je zajištěno, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, což znemožňuje vysledování konkrétního uživatele. Pokud údaje, které o vás byly shromážděny, vedou k přímému osobnímu spojení, je toto spojení okamžitě zablokováno a osobní údaje jsou ihned vymazány.

  Informace o poskytovateli třetí strany

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

  Podmínky používání naleznete na adrese: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

  Souhrn ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/?hl=en-US , a v prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

  Za tímto účelem jsme se společností Google také uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. 
   
 5. Použití Správce značek Google
  Používáme Správce značek Google. Správce značek Google je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat webové značky prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotný nástroj Správce značek, který implementuje značky, je doménou bez souborů cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj spouští další značky, které za určitých okolností samy mohou údaje shromažďovat. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud k deaktivaci došlo na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Správce značek Google. Další informace naleznete zde: www.google.de/tagmanager/use-policy.html

  Kliknutím sem eliminujete získávání údajů pomocí Správce značek Google.
   
Sledování webu na této stránce je

 

IX. Integrace aplikace Mapy Google 

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Na tomto webu používáme službu Mapy Google. Umožňuje nám to zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách, což vám zajistí pohodlné používání funkce map.

  Pokud navštívíte web, Google obdrží informace, že jste aktivovali odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho se přenášejí následující údaje:

  (1) IP adresa přístupového počítače
  (2) Datum a čas přístupu

  Dochází k tomu bez ohledu na to, zda společnost Google poskytla nebo neposkytla uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste se přihlásili. Pokud jste se přihlásili do Googlu, jsou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly údaje přiřazeny k vašemu profilu u Googlu, musíte se před kliknutím na odkaz odhlásit. 

  V závislosti na tom, jaké nastavení uživatel provedl, je dokonce možné, aby Google shromažďoval údaje o poloze. Je však vždy nezbytný váš souhlas s používáním těchto údajů a vy ho nemusíte při obdržení dotazu společnosti Google udělit. 

  Další informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů a jejich zpracování poskytovatelem modulů plugin najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o vašich právech v této oblasti a nastavení možností ochrany vašeho soukromí:

  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
  Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA, a z tohoto důvodu bylo se společností Google dohodnuto uzavření standardních smluvních ustanovení.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily, které pak používá pro reklamní účely, účely průzkumu trhu a/nebo pro návrh svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Analýza tohoto typu se provádí (i pro uživatele, kteří se nepřihlásili) zejména za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a informování dalších osob prostřednictvím sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu.
   
 4. Doba uložení údajů
  Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postup zpracování údajů, ani neznáme úplný rozsah získávání údajů, účely, pro které jsou zpracovávány, ani doby uchovávání. Stejně tak nemáme žádné informace týkající se mazání veškerých shromážděných údajů společností Google.
   
 5. Právo na námitku a právo na výmaz
  Chcete-li zabránit přiřazení údajů k existujícímu profilu u společnosti Google, odhlaste se před aktivací odkazu ze svého účtu. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat společnost Google.

X. Použití webových fontů společnosti Google

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Abychom zajistili konzistentní zobrazování typů písem, používáme webové fonty poskytované společností Google. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se výchozí font z vašeho počítače.

  Při vyvolání stránky nejsou nastaveny žádné soubory cookie. Údaje přenášené v souvislosti se zobrazením stránky se odesílají do domén specifických pro zdroje, jako je fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nepřicházejí do kontaktu s údaji, které mohou být shromažďovány nebo používány v souvislosti s paralelním používáním ověřených služeb Google, jako je např. Gmail.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Google Fonts je volně dostupná knihovna s více než 800 fonty. Google Fonts nám umožňuje prezentovat naši webovou stránku uživateli v atraktivní podobě a ve stejné kvalitě na všech zařízeních. Toto je jediný způsob, jak technicky umožnit všem návštěvníkům naší domovské stránky konzistentní a příjemnou uživatelskou zkušenost. Tento účel je podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR také v našem oprávněném zájmu pro zpracování osobních údajů.  
   
 4. Doba uložení údajů, právo na námitku a právo na výmaz
  Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postup zpracování údajů, ani neznáme úplný rozsah získávání údajů, účely, pro které jsou zpracovávány, ani doby uchovávání. Stejně tak nemáme žádné informace týkající se mazání veškerých shromážděných údajů společností Google.

  Další informace o webových fontech Google naleznete na stránce https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

XI. Integrace videí YouTube (prostřednictvím modulu plugin)

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Do naší online služby jsme integrovali videa YouTube; jsou uložena na adrese www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. To vše je vloženo do „režimu zvýšeného soukromí“, což znamená, že žádné údaje o vás jakožto uživateli nebudou přeneseny na YouTube, dokud si videa nepřehrajete. Níže uvedené údaje nebudou přenášeny, dokud si nebudete přehrávat videa. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

  Pokud navštívíte web, YouTube obdrží informace, že jste aktivovali odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho se přenášejí následující údaje:

  (1) IP adresa uživatele
  (2) Datum a čas přístupu
  (3) Přihlašovací údaje
  (4) Množství přenesených údajů
  (5) Žádající doména
  (6) Typ zařízení, model, značka, rozlišení obrazovky
  (7) Operační systém, verze, rodiny systému
  (8) Prohlížeč, verze, konfigurace, jádra, pluginy, jazyk, kód jazyka
  (9) Údaje o poloze
  (10) Podrobné informace o poskytovateli

  K přenosu dochází bez ohledu na to, zda společnost YouTube poskytla uživatelský účet, pomocí kterého jste se přihlásili. Pokud jste se přihlásili do Googlu, jsou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily, které pak používá pro reklamní účely, účely průzkumu trhu a/nebo pro návrh svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Analýza tohoto typu se provádí (i pro uživatele, kteří se nepřihlásili) zejména za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a informování dalších osob prostřednictvím sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu.
   
 4. Doba uložení údajů, právo na námitku a právo na výmaz
  Pokud si nepřejete, aby byly údaje přiřazeny k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací odkazu odhlásit. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat YouTube.

  Další informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů a jejich zpracování společností YouTube najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů, kde najdete také další informace o vašich právech a nastavení možností ochrany vašeho soukromí:
 5. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA, a z tohoto důvodu bylo se společností Google dohodnuto uzavření standardních smluvních ustanovení.

XII. Užití platformy HUBSPOT

Pro účely analýzy, e-mailů, blogů, sociálních médií a pravidelného zlepšování našich webových stránek používáme na našich webových stránkách službu HubSpot, kterou poskytuje společnost HubSpot Inc.. HubSpot Inc. je americká společnost, která má dceřinou společnost v Irsku (HubSpot, 2nd floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Tel.: +353 1 5187500). Společnost HubSpot používá soubory cookie, které se ukládají v počítači uživatele a shromažďují určité typy údajů. Shromažďovány jsou následující údaje:¨

(1) IP adresa
(2) Umístění
(3) Prohlížeč
(4) Délka trvání návštěvy
(5) Otevření webové stránky

 1. Právní základ
  Pokud byl získán souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování osobních údajů službou HubSpot čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a analogická ustanovení podle platného zákona o ochraně osobních údajů. Využívání služby za účelem zasílání e-mailů, blogů a příspěvků na sociálních sítích je jinak založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR a analogických ustanovení podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
   
 2. Doba uchovávání, právo vznést námitku a právo na vyřazení
  Údaje získané prostřednictvím služby HubSpot používáme pouze pro výše uvedené účely a neposkytujeme je třetím stranám. Za tímto účelem jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování údajů se společností HubSpot Inc.

  Získávání údajů službou HubSpot můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče, kterým zakážete ukládání souborů cookie.

  Další informace o zpracování údajů společností HubSpot a podmínky ochrany údajů společnosti HubSpot naleznete na stránkách legal.hubspot.com/legal-stuff, legal.hubspot.com/privacy-policy a legal.hubspot.com/website-terms-of-use.

 3. Předávání osobních údajů
  Společnost HubSpot zpracovává vaše osobní údaje v USA. Souhlasem s integrací služby dáváte také souhlas se zpracováním svých údajů v USA podle čl. 49 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR a analogických ustanovení podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Rádi bychom upozornili, že Evropský soudní dvůr považuje USA za zemi s úrovní ochrany údajů, která je podle standardů EU nedostatečná. Vzhledem k této skutečnosti neexistují žádné jiné vhodné záruky ochrany údajů. Existuje proto riziko, že vaše údaje budou zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, případně bez možnosti právního postihu. Pokud si to nepřejete, klikněte na tlačítko Odmítnout.

XIII. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasíte s tím, aby společnost EDAG Engineering, spol. s r.o., se sídlem tř. V. Klementa 1459, 293 01 Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49805 (dále jen „EDAG“) zpracovávala vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje společností EDAG zpracovávány:

EDAG bude zpracovávat osobní údaje, které nám sami poskytnete v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodních sdělení.

EDAG bude zpracovávat zejména váš e-mail, vaše telefonní číslo, datum přihlášení k newsletteru, datum potvrzení přihlášení se k newsletteru a případně potvrzovací IP adresu. Pokud se odhlásíte z odběru našich obchodních sdělení, budeme evidovat též datum takového odhlášení.

K jakému účelu budou vaše osobní údaje zpracovávány:

EDAG bude vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení týkajících se EDAG provozovaných či spravovaných služeb.

Právní základ zpracování:

Právním základem zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány:

Váš souhlas je udělen do doby jeho odvolání.

Jak a kdy lze souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat:

Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém e-mailovém obchodním sdělení.

Informace o zpracování osobních údajů:

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EDAG EngineeringCZ spol. s  r.o., se sídlem tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,  IČ 146 15 011, , zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49805  (dále jen „EDAG“) zpracovává jako správce osobní údaje zákazníků, dodavatelů, návštěvníků webových stránek či zájemců o spolupráci.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/209 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost EDAG velmi důležitá. S informacemi, které o vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování vašich osobních údajů a popisuje vaše práva.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Účel zpracování osobních údajů:

 • Návštěva webové stránky - správce zpracovává údaje, které získá od fyzických osob tím, že navštíví jeho webovou stránku (IP adresa, případně jiné online identifikátory), typ a jazyk
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Informace získané prostřednictvím kontaktního formuláře

Doba uchovávání údajů:

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

Správce nepředává získané osobní údaje třetím osobám, ani do třetích zemí.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a proškolené osoby.

Zasílání newsletterů:

Přihlášením k odběru informačního zpravodaje (newsletter) nabízeného na webu správce, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání  informačního zpravodaje. Zákazník může odběr kdykoliv ukončit prostřednictvím volby odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

Závěrečná ustanovení:

 1. Odesláním kontaktního formuláře z webových stránek správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Poučení o právech zákazníka:

 • Přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
 • Právo požadovat vysvětlení
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat

XIV. Elektronické karty (eCard)

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
  Pozvánky nebo pozdravy zasíláme elektronicky. 

  V našem zákaznickém / dodavatelském systému jsou uloženy a použity následující údaje:

  (1) Pohlaví
  (2) Příjmení
  (3) E-mailová adresa

  Kromě toho mohou být použity následující údaje (jsou-li k dispozici):

  (4) Titul.
  (5) Křestní jméno
  (6) Společnost
  (7) Skupina
  (8) Tiket / kód

  Při odesílání zprávy se odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
  Také je k dispozici e-mailová adresa, pokud nás chcete kontaktovat touto formou. V tomto případě jsou tedy uloženy osobní údaje uživatele přenesené prostřednictvím e-mailu. 

  Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze našim přidruženým společnostem, národním i mezinárodním, v rámci skupiny EDAG. Tyto údaje se používají výhradně ke zpracování komunikace.
   
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  
  Právním základem pro zpracování údajů shromážděných při odesílání e-mailu je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.   
  Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, pak bude sloužit jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  
   
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Jediným důvodem pro zpracování osobních údajů je umožnit nám s vámi komunikovat. Pokud je kontakt navázán e-mailem, vznikne také oprávněný zájem na zpracování údajů.
   
 4. Doba uložení údajů
  Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. U osobních údajů přenášených e-mailem se jedná o případ, kdy je ukončena konkrétní komunikace s uživatelem. Komunikace je ukončena, když okolnosti naznačují, že byla daná záležitost zcela vyřešena. 

  Další osobní údaje shromážděné během odesílání zprávy budou smazány po uplynutí maximálně sedmi dnů.
   
 5. Právo na námitku a právo na výmaz
  Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti uložení svých osobních údajů vznést kdykoliv námitku. V takovém případě nelze v komunikaci nadále pokračovat.

  V tomto případě budou všechny osobní údaje shromážděné při navázání kontaktu vymazány.

XV. Práva subjektu údajů 

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, jste subjektem údajů, jak je definováno v GDPR a obdobných ustanoveních v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, a máte vůči správci údajů tato práva:

 1. Právo na informace
  Můžete požádat správce, aby vám poskytl potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme nebo ne. 

  Pokud takové zpracování probíhá, můžete požádat správce, aby vám poskytl následující informace:

  (1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
  (2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  (4) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje týkající se vás uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  (5) existence práva požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování správcem a nebo vznesení námitky proti tomuto zpracování; 
  (6) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
  (7) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  (8) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.  

  Máte právo požádat o informace o tom, zda se osobní údaje, které se vás týkají, předávají třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů týkajících se předávání údajů. 
   
 2. Právo na opravu
  Máte právo nechat správce opravit nebo doplnit jakékoli zpracované osobní údaje, které se vás týkají a které jsou nesprávné nebo neúplné. Správce dat musí provést veškeré opravy bez zbytečného odkladu.
   
 3. Právo na omezení zpracování
  Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

  (1) pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje správci zkontrolovat přesnost osobních údajů;
  (2) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  (3) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
  (4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.  

  Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vašim souhlasem (pokud to vyžaduje zákon), nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu v právu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud bylo omezení zpracování za výše uvedených podmínek omezeno, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
   
 4. Právo na výmaz

  a) Povinnost výmazu
  Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z těchto důvodů:

  (1) osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  (2) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;     
  (3) proti zpracování vznesete námitky podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.     
  (4) osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně; 
  (5) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 
  (6) osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  

  b) Informace třetím stranám
  Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je povinen tyto údaje vymazat v souladu s čl. 17 odstavec. 1 GDPR, poté, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na implementaci, použije - správce - vhodná opatření, která mohou být rovněž technické povahy, aby informoval osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, že jako subjekt údajů, jste požádali, aby odstranili všechny odkazy na tyto osobní údaje, jakož i jejich veškeré kopie nebo replikace. 

  c) Výjimky
  Subjekt údajů nemá právo na vymazání svých údajů, pokud je zpracování nezbytné:

  (1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  (2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  (3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;    
  (4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR a obdobná ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo  
  (5) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   
 5. Právo na informace
  Pokud jste uplatnili své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů správcem, je správce povinen informovat všechny příjemce, jimž byly osobní údaje, které se vás týkají zpřístupněny, o takové opravě, výmazu nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené náklady a úsilí.

  Máte právo být správcem o těchto příjemcích informováni.
   
 6. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech, že:

  (1) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a obdobných ustanoveních v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, a        
  (2) zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Tím nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
   
 7. Právo vznést námitku
  Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.   

  Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

  Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
   
 8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů
  Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho zrušením.
   
 9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

  To se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

  (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  (2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  (3) založeno na vašem výslovném souhlasu.

  Tato rozhodnutí se však neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.    

  V případech uvedených v bodech (1) a (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů , alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.
   
 10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

  Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 GDPR a obdobných ustanovení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. 
   
  Verze: srpen 2023
Loading